Søren fejrer 25 års jubilæum hos Fineman A/S

Søren M. Andersen

25 år med dedikation og innovation

I dag fejrer Fineman A/S Sørens 25 års jubilæum i virksomheden. Søren startede som en ung, ambitiøs ingeniør i 1999 og har siden da haft en afgørende rolle i Fineman A/S´s succes.

En stærk medspiller med en stærk teknisk kompetence

Jesper, CEO hos Fineman A/S, udtaler: “Søren har altid været en stærk medspiller med en stærk teknisk kompetence. Han er en problemløser af natur og er altid villig til at gå den ekstra mil for at hjælpe sine kolleger og kunder. Sørens dedikation og engagement har gjort ham til en uvurderlig del af vores team.”

En fantastisk rejse

Jesper fortsætter: “De sidste 25 år har vi været på en fantastisk rejse sammen. Vi har oplevet stor vækst og udvikling, og Søren har bidraget til dette på en væsentlig måde. Han er en sand teamplayer og en inspirerende kollega.”

Tak for 25 år, Søren!

Fineman A/S er taknemmelig for Sørens 25 års dedikation og engagement. Vi ser frem til mange flere år med succesfuldt samarbejde.

Vi ønsker Søren et stort tillykke med jubilæet!

Søren Celebrates 25th Anniversary at Fineman A/S

25 Years of Dedication and Innovation

Today, Fineman A/S celebrates Søren’s 25th anniversary with the company. Søren started as a young, ambitious engineer in 1999 and has since played a crucial role in Fineman A/S’s success.

A Strong Contributor with Strong Technical Expertise

Jesper, CEO of Fineman A/S, says: “Søren has always been a strong contributor with strong technical expertise. He is a natural problem solver and is always willing to go the extra mile to help his colleagues and customers. Søren’s dedication and commitment have made him an invaluable member of our team.”

A Fantastic Journey

Jesper continues: “The past 25 years have been a fantastic journey together. We have experienced tremendous growth and development, and Søren has contributed to this in a significant way. He is a true team player and an inspiring colleague.”

Thank you for 25 years, Søren!

Fineman A/S is grateful for Søren’s 25 years of dedication and commitment. We look forward to many more years of successful collaboration.

We congratulate Søren on his anniversary!