Desk Booking løsninger fra Fineman Display-IT

2024-05-28T10:57:30+02:00

Desk-booking system - book via skærm eller adgangskort Med et Deskbooking system kan du som virksomhed optimere udnyttelsen af pladsen samt sikre dine medarbejdere med hensyn til afstand til nærmeste kollega. Sidsnævnte er nok noget vi alle må vænne os til i fremti [...]